KruKhet

ครูเขต สังคมศึกษาออนไลน์

Posts Tagged ‘ภาพวาด’

พฤศจิกายน 12th, 2010

รูปชาดก

No Comments, ไม่มีหมวดหมู่, by ครูเขต.

มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาชาติ 13 กัณฑ์ในสมาคมพระญาติศากยวงศ์ประพระอริยสงฆ์ จำนวนครั้งที่เข้าชม :8088